به کسانی که مهندسی را درک کردند، به تمام کسانی که پلی ساختند از انتهای بن بست کوچه ی رفاه تا بیکران، به تمام کسانی که خود شبانه روزوقف کردند تا همگان روزی روشن داشته باشند، به تمام کسانی که لذتش را فهمیدند نه آنان که تنها به نامش خوانده شدند.................روز مهندس به تمامی مهندسان ایران عزیزگرامی باد.

                                    هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان اردبیل

اخبار و اطلاعیه

تصویر
کارشناسی ارشد ایمنی H.S.E
سه شنبه, 05 شهریور 1398
تصویر
فراخوان عمومی جزیره زیبا ی کیش
سه شنبه, 05 شهریور 1398
تصویر
مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم
چهارشنبه, 26 تیر 1398
                                 
تصویر
قابل توجه اعضای محترم انجمن
سه شنبه, 25 تیر 1398
                                 
تصویر
آگهی مجمع عمومی عادی سا لیانه
دوشنبه, 03 تیر 1398
                                                                 ... ادامه مطلب...

دسترسی سریع

هیئت مدیره

تبلیغات

اوقات شرعی